+90 444 1237
Selenium Residence
B-Blok D:121,
Ataköy, Bakırköy / İstanbul
Turkey
+90 444 12 37

Otomobil Ceza Kararı İtiraz ve Gümrük Uzlaşma

Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen ve itiraz edilen gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen kaçakçılık cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.

Uzlaşma komisyonu görüşmelerine yükümlünün veya veli ya da vasinin bizzat katılması esastır. Yükümlünün toplantıya katılmaması halinde, temsilcisi veya vekâletnamede özel yetki verilmesi şartıyla, firmamız resmi gümrük müşaviri olması sebebi ile de yükümlü adına görüşmelere katılabilir ve tutanakları imzalayabilir. Ayrıca, aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu durumlarda uzlaşma başvurusunda bulunan ve görüşmelere kendisi ve/veya yükümlü ile birlikte katılan gümrük müşaviri olan firmamızda tutanakları imzalayabilir. Gümrük müşavir yetkisi ve belgesi olmayan kişi ve iş takipçi ünvanlı bu güruhun gümrük uzlaşmasına girmesi yasaktır.

Otomobil Gümrük cezalarında en sık görülen ceza türleri şunlardır;

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilmiş gurbetçi araçlarının taahhütname vermeden yurt dışına çıkmasından doğan cezalar , otomobil ithalatında kıymet farlılıklarından doğan gümrük cezaları ve  Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilmiş gurbetçi arabalarının kendilerinden başka kişilere kullandırılmasından doğan yüksek Gümrük cezaları. Bu tip cezaların uzlaşma ile düşük cezalar ödenmesi konusunda Gümrük müşavir olan firmamız adınıza işlemleri yaparak bir nebze az ceza ödemenizi yardımcı olur.

Share This Post