+90 444 1237
Selenium Residence
B-Blok D:121,
Ataköy, Bakırköy / İstanbul
Turkey
+90 444 12 37

Bedelsiz İthalat Gümrükleme ve Vergi Hesaplama

Bedelsiz Oto İthalatı (Kesin Dönüş, Naklihane)

Firmamız, aşağıda statüleri tanımlanan kişilerin;

  • Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp, resmi görevlerde bulunan, (diplomat, subay, astsubay vb.), görev sürelerinin bitmesini takiben kararname ile görevlerinden dönen kamu görevlileri,
  • Yurtdışında herhangi bir ülkede yasal olarak en az 24 ay ikamet ettikten sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Türk vatandaşları,
  • Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgâhını yabancı bir ülkeden Türkiye’ye nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametlerini naklettikten sonra Türkiye’ye giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri adlarına kayıtlı ve kayıt yapıldığı yıl içinde 3 yaşından eski olmayan (kayıt ve model yılı dâhil), kullanılmış motorlu (sürücü hariç en çok 7 oturma yeri olan) veya motorsuz araçlarının Türkiye’ye dönüşlerinde ithali konusunda bedelsiz ithalat gümrük müşavirliği işlemlerini uzman ve deneyimli kadrosu ile gerçekleştirmektedir.

Kesin dönüş bedelsiz oto ithalatında gümrük vergisi ödenmez, ancak ithalat vergilerinin en fazla pay oranına sahip Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödenmek zorundadır. İthal edilen araçların ÖTV ve KDV vergileri aracın model yılına göre yıpranma payı indirimi (amortisman) ve Diplomatik İndirim yapıldıktan sonra kalan bedel üzerinden tahsil edilir. Bu sebeple Bedelsiz Oto İthalatı, hiçbir vergi ödemeden araç ithalatı anlamını taşımaz, sadece Türkiye’ye kullanılmış oto ithalatını sağlar. Bilindiği üzere Türkiye’ye kullanılmış otomobil ithalatı mevcut Gümrük Kanuna göre yasaktır.

Bedelsiz otomobil hakkına sahip kişiler araçlarının gümrük işlemleri için ödeyecekleri vergileri web sitemizdeki VERGİ HESAPLAMA FORMU’nu doldurarak öğrenebilirler. Türkiye’ye gelmeden bu bilgiyi edinmek aracı Türkiye’ye getirip getirmeme kararını kolaylaştıracaktır.

 

 

Aşağıdaki kişiler Türkiye’ye bedelsiz ithalat kapsamında ( eski adı ile nakli hane ) kapsamında gümrük vergisi hariç diğer vergileri ödemek kaydı ile 3 yaşa kadar araç ithal etme hakları mevcuttur.

  1. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları;
  2. Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri
  3. Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler
  4. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları

Aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil olmak üzere aracın gümrük kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) +ÖTV (özel tüketim vergisi ) aşağıda belirtmiş olduğumuz amortisman payları düşülerek aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.

 

Araç yaşı (birim Amortisman oranı (%) Amortisman tutarı (birim) Vergiye esas kıymet (birim)

1-     20 100x%20=20 100-20=80

2-     10 100x%10=10 80-10=70

3-     10 100x%10=10 70-10=60

4-     10 100x%10=10 60-10=50

5-     10 100x%10=10 50-10=40

6-     10 100x%10=10 40-10=30

7-                    – – 100x%20=20

8-                    – – 100x%20=20

9-                    – – 100x%20=20

 

Bedelsiz ithalattan faydalanmayı düşünüyorsanız ve Türkiye’ye gelişinizde mevcut aracınızı veya bu kanun çerçevesinde ithal etmeyi düşünüyorsanız, Türkiye’ye gelmeden önce aracınıza ödeyeceğiniz vergiyi bilmeniz menfaatinize olacaktır. Bu durumda önceden hesaplatmanız bu işlemi gerçekleştirmeniz değip değmeyeceğini öğrenme şansınız mevcuttur.

Firmamız deneyimli Gümrük müşavirleri her yıl açıklanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Resmi danışmanlık liste tarifesi ücreti dahilinde Aracınızı Türkiye’ye getirmeden bedelsiz ithalata hakkınız olup olmadığı ve hesaplanacak vergiyi size raporlayıp sunmaktadır. Hesaplama ve raporlama süresi 5 iş günüdür.

Share This Post